0.00
0.00

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ PREMIUM MOSAIK

0.00

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ PREMIUM GOTHIK

0.00

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ MASTER J

0.00

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ECO ROOF-TRADITIONAL

0.00

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ECO ROOF-RECTANGULAR

0.00

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ECO ROOF-HEXAGONAL

0.00

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ACTI ROOF

0.00

  • Διαστάσεις: 100 x 33,7 cm
  • Βάρος: 10,7 kg/m2
  • Έκθετη επιφάνεια: 14,5 cm
  • Επιφάνεια κάλυψης ανά πακέτο: 3,05 m2
  • Πακέτα ανά παλέτα: 52
  • Επιφάνεια κάλυψης ανά παλέτα: 158,6 m2
  • Είδος ασφαλτικής βάσης: φυσητή τύπου Tia-Juana