OPERA

2306

0.00

OPERA

2198

0.00

OPERA

2188

0.00

OPERA

2168

0.00

OPERA

2119

0.00

  • ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΑΧΟΣ 1.00mm
  • ΠΑΧΟΣ ΦΙΛΜ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 0.125mm
  • ΚΛΑΣΗ 21 (ΕΛΑΦΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ)
  • Μονάδα μέτρησης: Μ2