• ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΑΧΟΣ 2.80mm
  • vΠΑΧΟΣ ΦΙΛΜ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 0.25mm
  • ΚΛΑΣΗ 23/31 (ΒΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ/ΕΛΑΦΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ)
  • Μονάδα μέτρησης: Μ2