ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ(ΣΤΑΥΡΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)