Κατασκευή Μονοκατοικίας (Νέο Σούλι)

Στα πλαίσια των υπηρεσιών που προσφέρουμε, αναλάβαμε την κατασκευή μιας σύγχρονης μονοκατοικίας στο Νέο Σούλι Σερρών. Ένα έργο σχεδιασμένο με minimal design και καινοτόμες τεχνολογίες που θα εξασφαλίσει την λειτουργικότητα αλλά και τις ιδανικές συνθήκες διαβίωσης στους διαμένοντες.