Επιδότηση ΕΣΠΑ για Ανακαίνιση
Σπιτιού

Πρόγραμμα ‘Εξοικονομώ – Αυτονομώ’
2020


Τι είναι το νέο Πρόγραμμα ‘Εξοικονομώ – Αυτονομώ’ ;

Επιδότηση μέχρι 85% του κόστους των επενδύσεων για εξοικονόμηση ενέργειας σε κατοικίες και μέχρι 50.000 ευρώ ανά σπίτι προβλέπει το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ- Αυτονομώ».

Πρόκειται για πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 850 εκατ. ευρώ στο οποίο μπορούν να ενταχθούν μονοκατοικίες και πολυκατοικίες, με απλοποιημένο σύστημα.

Για πρώτη φορά εκτός από τις παρεμβάσεις για μόνωση, αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης-ψύξης κλπ, το πρόγραμμα θα ενισχύει και επενδύσεις για ενεργειακή αυτονόμηση του κτιρίου (συστήματα ΑΠΕ, αποθήκευση ενέργειας), υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συστήματα έξυπνου φωτισμού και απομακρυσμένου ελέγχου του συστήματος θέρμανσης/ψύξης, αναβάθμιση του ανελκυστήρα.

Αλλάζει επίσης το σύστημα διαχείρισης του προγράμματος καθώς η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων θα είναι διαρκώς ανοιχτή από το 2021 ή θα υπάρχουν τακτικοί κύκλοι ανά τρίμηνο, γνωστοί εκ προτέρων, προς αποφυγή αιφνιδιασμού της αγοράς καθώς και φαινομένων «συνωστισμού».

Οι αιτήσεις για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα αρχίσουν να υποβάλλονται από την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να:

 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από το Ε1
 • Υφίσταται νόμιμα.
 • Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26/11/2017 σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ (αντί για Δ στο προηγούμενο πρόγραμμα).
 • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
 • Οι παρεμβάσεις σύμφωνα με τα ΠΕΑ που θα εκδοθούν πριν και μετά την υλοποίησή τους θα πρέπει να οδηγούν στην βελτίωση της κατάταξης κατά 3 τουλάχιστον βαθμίδες.

Για πολυκατοικίες διακρίνονται δύο περιπτώσεις, για παρεμβάσεις και στα διαμερίσματα ή μόνο στους κοινόχρηστους χώρους

Για ποιες εργασίες υπάρχει χρηματοδότηση;

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας είναι:

 1. Αντικατάσταση Κουφωμάτων με υποχρεωτική ανακύκλωση των παλιών και δυνατότητα αντικατάστασης υαλοπινάκων σε κτίρια προστατευόμενα ή ιστορικής αξίας ή ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής
 2. Τοποθέτηση/αντικατάσταση θερμοκάλυψης κελύφους: Επιλέξιμες παρεμβάσεις θεωρούνται και οι τυχόν εργασίες μικρής κλίμακας για την υποστήριξη της θερμομόνωσης (ρηγματώσεις, στεγανοποιήσεις).
 3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης- ψύξης
 • Επιλέξιμη παρέμβαση θεωρείται και η αποξήλωση καυστήρων πετρελαίου και των σχετικών δεξαμενών
 • Καταργείται η επιλεξιμότητα για καυστήρες πετρελαίου
 • Καταργείται η επιλεξιμότητα για ενεργειακά τζάκια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
 1. Σύστημα Ζεστού Νερού Χρήσης με χρήση ΑΠΕ: Υποχρεωτική εγκατάσταση για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει.

Για ενεργειακή αυτονόμηση οι επιδοτούμενες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:

 1. Συστήματα ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ : Είναι επιλέξιμα μόνο εφόσον η κατοικία αναβαθμίζεται, με τις κύριες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, σε ενεργειακή κατηγορία τουλάχιστον Β+.

Επιλέξιμη παρέμβαση αποτελεί η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού μόνο για την κάλυψη της ζήτησης (net metering)

 1. Συστήματα αποθήκευσης: Επιλέξιμη μόνο ως συμπληρωματική παρέμβαση στην εγκατάσταση νέου Φωτοβολταϊκού σταθμού
 2. Υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων: επιλέξιμες μόνο οι συσκευές που είναι κατάλληλες, βάσει προτύπων ΕΛΟΤ, και προορίζονται για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε οικιακό περιβάλλον

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις Έξυπνων Συστημάτων (Smart Home) είναι:

Ψηφιακά συστήματα και τεχνολογίες που συμβάλουν στην εξοικονόμησης ενέργειας
α) Έξυπνου φωτισμού (π.χ. έξυπνες πρίζες, φωτισμός χαμηλής κατανάλωσης LED)
β) Έξυπνης διαχείρισης του συστήματος θέρμανσης/ψύξης (π.χ. έξυπνοι θερμοστάτες)
γ) Απομακρυσμένου Ελέγχου (π.χ. έξυπνοι αισθητήρες διαρροής, υγρασίας κλπ)
Επιλέξιμες είναι μόνο οι παρεμβάσεις που: προσαρμόζουν και διατηρούν την κατανάλωση ενέργειας (συσκευές, φωτισμός, θέρμανση, ζεστό νερό κλπ) στα επίπεδα που επιλέγουν οι χρήστες με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας ή/και καταγράφουν και επεξεργάζονται στοιχεία κατανάλωσης ενέργειας ή/και προσαρμόζουν και διατηρούν τα επίπεδα σκίασης
.

Ποιές είναι οι προυποθέσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα; Ποια τα ποσοστά επιδότησης;

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα με εμπράγματο δικαίωμα (πλήρους κυριότητας/επικαρπίας/ψιλής κυριότητας) σε επιλέξιμη κατοικία και εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια ενίσχυσης.

Για νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος (ατομικό εισόδημα ως 10.000 ευρώ ή οικογενειακό ως 20.000 ευρώ) το βασικό ποσοστό επιχορήγησης είναι 65%, στο οποίο προστίθεται 10% ως «ρήτρα κορονοϊού» για τη διετία 2020-2021 και επιπλέον 10% για κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατάταξης (Ζ/Η).

Τα εισοδηματικά κριτήρια φαίνονται αναλυτικά παρακάτω:

Πως μπορείτε να συμμετέχετε;

Η G.A design & construction αναλαμβάνει εντελώς δωρεάν την πλήρη ένταξη σας στο νέο πρόγραμμα ‘Εξοικονομώ – Αυτονομώ’ και συγκεκριμένα:

– Αξιολόγηση δυνατότητας έγκρισης για το σπίτι σας

– Σύνταξη και Κατάθεση φακέλου

– Εγκρίσεις

– Διαρκής Ενημέρωση για την εξέλιξη της χρηματοδότησης

– Αποπεράτωση όλων των Εργασιών, συμπεριλαμβανομένων και των νέων παρεμβάσεων εγκατάστασης Φωτοβολταικών, Έξυπνου Σπιτιού (Αυτοματισμοί) και συστημάτων φόρτισης Ηλεκτροκίνισης.

Αμοιβές με ΦΠΑ 24% (όλες επιδοτούμενες 100%) :

1η ενεργειακή επιθεώρηση:                      250 €

2η ενεργειακή επιθεώρηση:                      250 €

Δικαιολογητικά:

 1. Οικοδομική άδεια ακινήτου
 2. Κάτοψη ακινήτου
 3. Φωτογραφίες ακινήτου
 4. Αντίγραφα Δελτίων Ταυτότητας ιδιοκτητών (με κυριότητα ή επικαρπία)
 5. Λογαριασμός ΔΕΗ ακινήτου (φωτοτυπία)
 6. Ε9 όλων των συνιδιοκτητών του ακινήτου
 7. Κτηματολόγιο – ΚΑΕΚ
 8. Κωδικοί taxisnet
 9. Δημιουργία νέας διεύθυνσης email – αριθμός κινητού ιδιοκτήτ
 10. Τοπογραφικό διάγραμμα αδείας
 11. Τίτλος ιδιοκτησίας
 12. Τράπεζα συνεργαζόμενη

Σημαντικό……….

Πέραν του προγράμματος υπάρχει η δυνατότητα μερικής ή πλήρους ανακαίνισης του χώρου από την εταιρία. Καθώς επίσης αντικατάσταση μεμονωμένου εξοπλισμού ( κουζίνας, πορτών εσωτερικών , θωρακισμένης, πατωμάτων , βαφής  και πολλών άλλων υλικών και εργασιών). Όλο αυτό σε συνδυασμό και με το εξοικονομώ.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 23210 37107 και στο 6977452300

Με εκτίμηση,

Ζαχαρίας Γκατέκας.

                                                                                                            ΚΑΝΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ: